برای شرکت در دوره ها ثبت نام کنید

دوره های پیش رو

دوره های پیش رو

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

1401-12-02/1401-12-02

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

1401-09-08/1401-09-08

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

1401-08-10/1401-08-10

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

testtt

1401-08-10/1401-08-10

محمد حسین فردوسیان

تست

1401-08-10/1401-08-10

محمد حسین فردوسیان

test

1401-08-10/1401-08-10

محمد حسین فردوسیان

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

1401-08-10/1401-08-10

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

مصاحبه

1401-08-10/1401-08-10

محمد حسین فردوسیان

جلسه 26 مهر

1401-07-26/1401-07-26

سید سجاد شریعتی

علی

1401-07-18/1401-07-19

علی رجب پور

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

1401-08-10/1401-07-19

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

testtt

1401-08-10/1401-07-19

محمد حسین فردوسیان

تست

1401-08-10/1401-07-19

محمد حسین فردوسیان

test

1401-08-10/1401-07-19

محمد حسین فردوسیان

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

1401-08-10/1401-07-19

مصاحبه سرباز - حاج آقا نوری سلطان

مصاحبه

1401-08-10/1401-07-19

محمد حسین فردوسیان

جلسه 26 مهر

1401-07-26/1401-07-19

سید سجاد شریعتی

تست دوره

1401-07-12/1401-07-19

محمد حسین فردوسیان

جلسه 11 تیرماه

1401-04-11/1401-07-19

سید سجاد شریعتی

جلسه مدیریت سازمان

1401-04-07/1401-07-19

سعید شفیعی

برای برگزاری وبینار به اندازه ی نیازت هزینه کن

چند ساعت میخوای وبینار برگزار کنی؟
چند نفر شرکت کننده داری؟
میخوای ویدئو هات ذخیره بشه؟
کلاست قراره تو چه ساعاتی برگزار بشه؟

یوامگ

راهنمای حضور در وبینار برای برگزارکننده

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

خدمات ما

برخی از امکانات سامانه گفت

امکانات پیشرفته مدیریت وبینار

رابط کاربری سریع و آسان

امکان ضبط محتوای کلاس ها

در هر دستگاهی در دسترس

آنلاین شرکت کنید مدرک رسمی بگیرید

برخی از موسسات همکار گفت