برای شرکت در دوره ها ثبت نام کنید

دوره های پیش رو

دوره های پیش رو

جلسه رفع اشکال دوره تولید محتوا با موبایل

1401-02-27/1401-02-27

ابوالفضل عجم

جلسه هماهنگی

1400-12-20/1400-12-20

اکرم باقریان

مهدی یاوری (کنشگری در فضای مجازی با رویکرد مهدویت)

1400-12-15/1400-12-15

صادق اکبری

جلسه مدیریت سازمان

1400-12-11/1400-12-11

سعید شفیعی

جلسه مدیریت سازمان

1400-12-11/1400-12-11

سعید شفیعی

جلسه اول

1400-12-07/1400-12-08

علی رادمهر

ارائه

1400-11-24/1400-11-24

سید سجاد شریعتی

جلسه هماهنگی

1400-10-29/1400-10-29

اکرم باقریان

lplasdf

1400-09-27/1400-09-30

محمد حسین فردوسیان

سواد فضای مجازی

1400-09-16/1400-09-16

سیدروح الله خاتمی

جلسه رفع اشکال دوره تولید محتوا با موبایل

1401-02-27/1400-09-16

ابوالفضل عجم

جلسه هماهنگی

1400-12-20/1400-09-16

اکرم باقریان

مهدی یاوری (کنشگری در فضای مجازی با رویکرد مهدویت)

1400-12-15/1400-09-16

صادق اکبری

جلسه مدیریت سازمان

1400-12-11/1400-09-16

سعید شفیعی

جلسه مدیریت سازمان

1400-12-11/1400-09-16

سعید شفیعی

جلسه اول

1400-12-07/1400-09-16

علی رادمهر

ارائه

1400-11-24/1400-09-16

سید سجاد شریعتی

جلسه هماهنگی

1400-10-29/1400-09-16

اکرم باقریان

lplasdf

1400-09-27/1400-09-16

محمد حسین فردوسیان

سواد فضای مجازی

1400-09-16/1400-09-16

سیدروح الله خاتمی

برای برگزاری وبینار به اندازه ی نیازت هزینه کن

چند ساعت میخوای وبینار برگزار کنی؟
چند نفر شرکت کننده داری؟
میخوای ویدئو هات ذخیره بشه؟
کلاست قراره تو چه ساعاتی برگزار بشه؟

یوامگ

راهنمای حضور در وبینار برای برگزارکننده

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

تاثیر وبینار بر روند آموزشی

خدمات ما

برخی از امکانات سامانه گفت

امکانات پیشرفته مدیریت وبینار

رابط کاربری سریع و آسان

امکان ضبط محتوای کلاس ها

در هر دستگاهی در دسترس

آنلاین شرکت کنید مدرک رسمی بگیرید

برخی از موسسات همکار گفت